Verejné Obstarávanie
15. decembra 2018


Verejná súťaž zavlažovacie systémy AGRO-KREDIT, spol. s r.o.
Verejná súťaž zavlažovacie systémy PD so sídlom v Novom Živote
Súťažné podklady_Rekonštrukcia závlahových staníc ČS 13 Bellova Ves
Dokumentácia VO - AGRO-KREDIT, spol. s.r.o.
Dokumentácia VO - Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom živote
Dokumentácia - Súťažné podklady_Rekonštrukcia závlahových staníc ČS 13 Bellova Ves