Verejné Obstarávanie
21. augusta 2019


Verejná súťaž zavlažovacie systémy AGRO-KREDIT, spol. s r.o.
Verejná súťaž zavlažovacie systémy PD so sídlom v Novom Živote
Súťažné podklady_Rekonštrukcia závlahových staníc ČS 13 Bellova Ves444444444444444444444444444444444444444444444444
Súťažné podklady_Rekonštrukcia závlahových staníc ČS Nový Trh.docx
Súťažné podklady_Rekonštrukcia závlahových staníc ČS Čakany.docx
Dokumentácia VO - AGRO-KREDIT, spol. s.r.o.
Dokumentácia VO - Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom živote
Dokumentácia - Súťažné podklady_Rekonštrukcia závlahových staníc ČS 13 Bellova Ves
Dokumentácia - Súťažné podklady_Rekonštrukcia závlahových staníc ČS Čakany
Dokumentácia - Súťažné podklady_Rekonštrukcia závlahových staníc ČS Nový Trh